Apomedical d.o.o.

Šta nudimo?

Usluge

Farmaceutski distributer u Bosni i Hercegovini: Nabava i logistika

Uz našu farmaceutsku veleprodaju, osiguravamo dostupnost visokokvalitetnih farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme, pružajući vam pouzdanu i efikasnu opskrbu. Naš stručni tim je posvećen pružanju vrhunske podrške u područjima farmaceutske veleprodaje, registracije lijekova i skladištenja.

Farmaceutska veleprodaja

Stručni uvoznik i veletrgovac farmaceutskih proizvoda

Registracija lijekova

Registracija lijekova usklađena sa regulativama

Skladištenje lijekova

Sigurno skladištenje farmaceutskih proizvoda

Farmaceutski marketing

Inovativni pristup marketingu u polju farmaceutike

Kliničke studije

Apomedical vrši kliničko ispitivanje lijekova sa ciljem utvrđivanja ili potvrđivanja kliničkih, farmakoloških i/ili farmakodinamskih efekata jednog ili više ispitivanih lijekova.