Apomedical d.o.o.

ACON Diabetes Care

On·Call® Sure

On Call® Sure mjerač glukoze u krvi će dati rezultate glukoze u krvi iz kapilarnih, arterijskih, venskih i neonatalnih uzoraka krvi.

 

Osobe sa dijabetesom kod kuće i zdravstveni radnici mogu koristiti On Call® Sure za izvođenje kvantitativnih mjerenja glukoze.

 

On Call® Sure ima omogućenu Bluetooth® funkciju automatskog slanja. Ova funkcija vam omogućava da dobijete rezultat na svom mobilnom uređaju, sve dok su mjerač i mobilni uređaj upareni i u dometu.

On-call sure featured