Trenutak...
X
Tel: +387 33 771 700 | Fax: +387 33 771 707 | apomedical@apomedical.ba | BHS | EN

Farmaceutska kompanija Lenus Pharma, sa sjedištem u Beču (Austrija), je specijalizovana kompanija za razvoj, marketing i distribuciju proizvoda klasificiranih kao nutricionistički proizvodi ili “hrana sa posebnom medicinskom namjenom”.

Fokus kompanije je stalno usavršavanje na poljima urologije, ginekologije, IVF i oftalmologije. Lenus Pharma svoju filozofiju zasniva na razvoj inovativnih proizvoda koji će zadovoljiti kako medicinske tako i naučne potrebe.

Web: http://lenuspharma.com/