Trenutak...
X
Tel: +387 33 771 700 | Fax: +387 33 771 707 | apomedical@apomedical.ba | BHS | EN

Dr A. & L Schmidgall je dio švicarske HEDOGA grupe, koja izvozi svoje proizvode i brendove u više od 50 zemalja širom svijeta.

Aktivnosti Dr. A. & L. Schmidgall obuhvata proizvodnju, kao i domaće i međunarodno prometovanje lijekova, medicinskih sredstava, dodataka ishrani, kozmetike i hemijsko-tehničkih proizvoda.

Dr. A. & L. Schmidgall vrši izvoz u Centralnu i Istočnu Europu i SND, kao i u zemlje Bliskog i Dalekog Istoka, obično u saradnji sa lokalnim distributerima.

Web: www.dr-schmidgall.at