Trenutak...
X
Tel: +387 33 771 700 | Fax: +387 33 771 707 | apomedical@apomedical.ba | BHS | EN

 

“Apomedical d.o.o.” marketinške aktivnosti predstavljaju skup elemenata (informacija) koje se na tačno definisan način i određenim redosljedom reliziraju kako bi se ostvario konačan cilj, a to je stručna i kvalitetna promocija datog proizvoda.

U marketingu lijekova i medicinskih sredstava mi vodimo računa o brojnim kupcima/korisnicima - ljekarima, farmaceutima, pacijentima, zdravstvenim ustanovama i osiguranjima, veledrogerijama, medijima, udruženjima ljekara i farmaceuta. Svaki od navedenih kupaca/korisnika ima svoje potrebe, pa je zadatak marketing tima da te potrebe prepozna i prevede osobitosti svog proizvoda u prednosti koje zadovoljavaju pojedinačne potrebe svake ciljne skupine.

Taj proces uključuje stalno istraživanje svih kupaca i tržišta koje naša kompanija pokriva.

Promotivna kampanja marketing tima se sastoji od razlčitih metoda komunikacije. Najzastupljeniji je izravni kontakt putem Stručnog saradnika. Taj oblik promocije omogućava dobru dvosmjernu komunikaciju između medicinskih radnika i Stručnih saradnika firme, pruža sposobnost učinkovitog prenošenja informacija svim medicinskim radnicima u skladu s njihovim potrebama i trenutnim interesima.

Dobar proizvod i izazovna konkurencija zahtijevaju vrhunski osposobljene Stručne saradnike kako bi marketinški napori bili učinkoviti. Ključna konkurentska prednost na farmaceutskom tržištu temelji se na kvaliteti kompetencija stručnih saradnika koje upravo naš marketing tim posjeduje.”

 Stalno praćenje noviteta u farmaceutskoj industriji, kao i praćenje promjena na tržištu i ponašanje u skladu sa novim poslovnim tokovima, su sastavni dio posla marketing tima, u cilju usavršavanja postojećeg stručnog znanja i postizanja većih prodajnih ciljeva.

        Apomedical d.o.o. marketing tim broji:

  •         3 stručnih saradnika
  •         2 komercijalna saradnika
  •         Produkt menadžer
  •         Menadžera prodaje i
  •         Voditelja odjela

        Frekfenca posjeta dnevno:

        12 posjeta: doktori i farmaceuti

        Pokrivenost :

        Federacija BiH, Republika Srpska